Therapie & Healing

Laat je je angsten en onzekerheden jouw leven bepalen? Dat is ronduit zonde. Jezelf accepteren, omarmen en liefhebben met al jouw eigenschappen, karakteristieken en levensgeschiedenis: dat kan. De sleutel hiertoe is therapie. Samen onderzoeken we hoe bepaald gedrag is ontstaan, hoe het in stand blijft en hoe het veranderd kan worden. Ook wanneer je te maken hebt (gehad) met complexere en traumatische ervaringen.

Healing
Healing vindt plaats wanneer de balans herstelt tussen lichaam, geest en ziel. Onverwerkte emoties, oude patronen, denkbeelden en opgehoopte stress zorgen voor een disbalans in lichaam en geest. Het daadwerkelijk aangaan, ervaren en accepteren van alle aspecten van je hulpvraag maken de weg vrij voor healing. Je reden van je bezoek kan hierdoor naar de achtergrond verdwijnen. Het doet je niet meer wankelen of uit het lood slaan: je kunt het in een ander licht gaan zien. Hierdoor krijg je weer regie over jouw leven. Er ontstaat ruimte om te leven zoals jij dat wilt, in de beste versie van jezelf.

De stappen van therapie en healing

 1. Bewust worden
  Het begint altijd met bewustwording. Het kennismakingsgesprek helpt hierbij. We onderzoeken samen wat jouw hulpvraag is – en of deze aangescherpt kan worden. Hierdoor wordt onze focus duidelijk, en word jij je steeds bewuster van hetgeen waar je mee aan de slag wilt.
 2. Verdiepen
  Vervolgens gaan we dieper in op jouw hulpvraag. We onderzoeken de achtergrond, welke variabelen in jouw hulpvraag kunnen meespelen. Denk dan bijvoorbeeld aan je opvoeding, wat je hebt meegemaakt of jouw manieren hoe je omgaat met pijn en verdriet.
 3. Verbinden
  Later in het traject leer je hoe je met jezelf kunt verbinden. En dan wordt bedoeld: met al jouw persoonlijke eigenschappen en gebeurtenissen die maken tot wie en hoe jij bent. Je leert jezelf accepteren, omarmen en lief te hebben.
 4. Loslaten
  In deze fase merk je dat je in staat bent om jezelf los te zien van je hulpvraag. Dat stuk is onderdeel van jou, maar heeft niet meer de regie. Wellicht heeft het je zelfs iets gebracht, zoals veerkracht, een sterker vertrouwen in jezelf of een dieper niveau van zelfkennis. Door uiteindelijk los te laten, komt er ruimte om meer ‘jij’ te zijn. Je hebt meer levenservaring opgedaan. Daar heb je je leven lang profijt van.
Wat je wint bij het volgen van therapietraject:
 • Inzicht in jouw achtergronden en waar jouw hulpvraag vandaan komt
 • Bewustzijn van je eigen gedachtes, gedrag en daaruit voortvloeiende keuzes
 • Liefde en begrip voor jezelf: je accepteert ieder aspect van jezelf, van verleden tot en met nu
 • Een dieper niveau van dankbaarheid en vreugde – jij kiest voor jezelf en wat jij wilt.

Ik zou nog wat meer willen weten over:

Ieder traject heeft een persoonlijke, unieke invulling. De gebruikte technieken zijn verbonden met jouw hulpvraag. Dat kunnen familieopstellingen zijn, Innerlijk Kind Werk, NEI of bijvoorbeeld ACT. Met behulp van deze methodieken onderzoeken we de achtergronden van jouw hulpvraag.  

Een traject start altijd met een kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we jouw hulpvraag en tasten we elkaars verwachtingen af. Als je kiest voor therapie, dan duurt dit traject 8 gesprekken van 1,5 uur (totaal 12 uur). Dit staat los van ons kennismakingsgesprek. Wanneer blijkt dat we meer of minder sessies nodig hebben, dan kan dat. We doen alles in overleg en op maat. Dit wijkt dus af van de reguliere geestelijke gezondheidszorg, waar jouw hulpvraag behandeld ‘moet’ worden volgens een vooraf bepaald aantal minuten en een diagnose.

Het is waar: wat je erin stopt, haal je er ook uit. En vaak méér dan dat. Daarom is het aan te raden om tijdens het traject aantekeningen te maken. Noteer je gedachten, de inzichten die je opdoet, de praktische tips die je oppikt. Ook krijg je huiswerkopdrachten mee. Dit zorgt ervoor dat je bewust wordt van je dagelijkse gedachten en gedrag, waardoor verandering op dit vlak makkelijker wordt.

Staat jouw vraag er niet tussen of wil je meer weten? Stuur me dan een bericht via het contactformulier.

“Ruimte voor mijn eigen tempo en de veiligheid bieden om uit te spreken wat ik dacht, vond en voelde was de sleutel die Ellen me gaf om los te komen uit mijn eigen gevangenis. Zonder oordeel, maar telkens een kleine suggestie, het schijnen van een lampje op een onderbelicht stukje van mezelf, en ja, soms op een strengere toon om dingen in beweging te brengen, typeren haar methodiek. Bij mij voelde ze feilloos aan wat ik nodig had, of waar ik mee verder kon. Ik kijk terug op een waardevolle periode waarvan ik nu pas echt overzie hoe dapper ik me opgesteld heb met als bonus een completere Olga. Had mezelf geen mooier cadeau kunnen geven.”
Olga

Verandering begint met een eerste stap

× Whatsapp